زمانبندی عدم دسترسی به پرتال

این بخش جهت اطلاع کاربران از زمانبندی عدم دسترسی به این پرتال می باشد


7

علت : بروزرسانی ساختار سایت
 • تاریخ شروع : 1396/02/03
 • ساعت شروع : 14:31
 • تاریخ پایان : 1396/02/03
 • ساعت پایان : 15:00

6

علت : بروزرسانی ساختار سایت
 • تاریخ شروع : 1395/10/12
 • ساعت شروع : 11:26
 • تاریخ پایان : 1395/10/12
 • ساعت پایان : 11:30

5

علت : بروزرسانی ساختار سایت
 • تاریخ شروع : 1395/10/12
 • ساعت شروع : 8:13
 • تاریخ پایان : 1395/10/12
 • ساعت پایان : 8:30

4

علت : بروزرسانی ساختار سایت
 • تاریخ شروع : 1395/02/28
 • ساعت شروع : 10:20
 • تاریخ پایان : 1395/02/28
 • ساعت پایان : 10:30

3

علت : بروزرسانی ساختار سایت
 • تاریخ شروع : 1395/01/24
 • ساعت شروع : 17:00
 • تاریخ پایان : 1395/01/28
 • ساعت پایان : 18:00

2

علت : بروزرسانی ساختار سایت
 • تاریخ شروع : 1395/01/05
 • ساعت شروع : 9:00
 • تاریخ پایان : 1395/01/05
 • ساعت پایان : 9:30

1

علت : بروزرسانی ساختار سایت
 • تاریخ شروع : 1394/11/28
 • ساعت شروع : 14:00
 • تاریخ پایان : 1394/11/28
 • ساعت پایان : 16:00


کلیه حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به اداره کل راه و شهرسازی ایرانشهر می باشد.(مجری : داده پردازان آبیژ ارغوان)
     
رفتن به ابتدای صفحه