معماری و شهرسازی، کمیسیون ماده 5

عنواننوع فایلدریافت فایل
كميسيون ماده 5 شهر چابهار مورخ 97/05/09
كميسيون ماده 5 شهر چابهار مورخ 96/12/21
كميسيون ماده 5 شهر فنوج مورخ 96/12/21
ابلاغ صورت جلسه کمیسیون ماده 5چابهار مورخ 96/03/31
ابلاغ صورت جلسه کمیسیون ماده 5 قصر قند مورخ 96/03/31
ابلاغ صورت جلسه کمیسیون ماده 5ایرانشهر مورخ 95/01/18
ابلاغ صورت جلسه کمیسیون ماده 5 نیکشهر مورخ 94/09/25
ابلاغ صورت جلسه کمیسیون ماده 5 شهر فنوج مورخ 94/09/25
قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرحهاي دولتي و شهرداريها
قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران - مصوب 1351/12/22
ضوابط و مقررات شهرسازي براي عبور معلولين
ضوابط و مقررات پاکسازی و بهسازی نماها و جداره های شهری (سیما و منظر شهری)


کلیه حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به اداره کل راه و شهرسازی ایرانشهر می باشد.(مجری : داده پردازان آبیژ ارغوان)
     
رفتن به ابتدای صفحه