شناسنامه خدمات الکترونیک

نظارت و ارزيابي كيفيت ساخت و سازهاي كشور (15061676000)
انتشار و ترويج مقررات ملي ساختمان (15061677000)
ارتقا سطح دانش فني و حرفه اي مهندسان، كاردان ها، معماران تجربي (18051678000)
برگزاري آزمون ورود به حرفه (18051678100)
مديريت و راهبري آموزشهاي تخصيصي (18051678101)
نظارت بر عملكرد سازمان نظام مهندسي ساختمان (15061679000)
تدوين و ابلاغ ضوابط و مقررات شهرسازي و معماري (15051680000)
صدور پروانه اشتغال به كار مهندسي و كارداني (13041682000)
صدور پروانه اشتغال به كار دفاتر مهندسي طراحي (13041682100)
صدور پروانه اشتغال به كار سازندگان انبوه مسكن و ساختمان (شخص حقيقي) مهندسي، كارداني و تجربي (13041682101)
صدور پروانه اشتغال به كار سازندگان مسكن و ساختمان (شخص حقيقي) مهندسي، كارداني و تجربي (13041682102)
صدور پروانه اشتغال به كار كارداني شخص حقيقي (صدور، تمديد، ارتقا و انتقال) (13041682103)
صدور پروانه اشتغال به كار مهدسي ساختمان شخص حقيقي (صدور، تمديد، ارتقا و انتقال) (13041682104)
صدور پروانه اشتغال به كار خدمات آزمايشگاهي (شخص حقوقي) (13041682105)
صدور پروانه اشتغال به كار سازندگان انبوه مسكن و ساختمان (شخص حقوقي) مهندسي، كارداني و تجربي (13041682106)
صدور پروانه اشتغال به كار سازندگان مسكن و ساختمان (شخص حقوقي) مهندسي، كارداني و تجربي (13041682107)
صدور پروانه اشتغال به كار اشخاص حقوقي "تبصره 4 ماده 11" (13041682108)
صدور پروانه اشتغال به كار اشخاص حقوقي "طراح و ناظر" (13041682109)
صدور پروانه اشتغال به كار شركتهاي كنترل بازرسي (شخص حقوقي) (13041682110)
پيگيري مسائل و مشكلات مربوط به تشكلها در حوزه حمل و نقل (13051683000)
ارائه تاييديه صدور مجوز موقت خروج ماشين آلات و تجهيزات راهسازي از كشور (13051684000)
تامين منابع جنسي (13051685000)
ارائه فرصت هاي سرمايه گذاري و مشاوره در خصوص ماهيت پروژه هاي حمل و نقل به متقاضيان سرمايه گذاري (13051686000)
صدور معرفي نامه براي متقاضيان تسهيلات صندوق توسعه ملي (15011687000)
تدوين پيش نويس و ارائه شاخصهاي برنامه هاي توسعه بخش حمل و نقل (13051688000)
تهيه و تصويب طرح هاي فرادست توسعه و عمران (15021689000)
تهيه طرحهاي كالبدي منطقه اي (15021689100)
تهيه طرحهاي توسعه و عمران جامع ناحيه (15021689101)
تهيه و تصويب طرح هاي عمران توسعه شهري (15021690000)
تهيه طرح هاي توسعه و عمران جامع شهري (15021690100)
تهيه طرح هاي تفصيلي شهري (15021690101)
تهيه طرح هاي طراحي شهري (15021690102)
تهيه طرح هاي مجموعه شهري (15021690103)
تامين عكس و نقشه پايه (15021691000)
تهيه و بروزرساني پايگاه اطلاعات مكاني طرحهاي توسعه و عمران (15021692000)کلیه حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به اداره کل راه و شهرسازی ایرانشهر می باشد.(مجری : داده پردازان آبیژ ارغوان)
     
رفتن به ابتدای صفحه