ارتباط با مدیران و پیگیری پیام ها


لیست مدیران

این لیست به تدریج بروزرسانی می شود

ابراهيم جاوشيري
مدیرکل اداره کل راه و شهرسازی جنوب استان س و ب

نام : ابراهيم
نام خانوادگی : جاوشيري
متولد : -
سمت : مدیرکل اداره کل راه و شهرسازی جنوب استان س و ب
تلفن : -
پست الکترونیک : modirr_iranshahr@mrud.gov.ir

عزيزاله درخوش
مدير ساخت و توسعه راهها

نام : عزيزاله
نام خانوادگی : درخوش
متولد : -
سمت : مدير ساخت و توسعه راهها
تلفن : -
پست الکترونیک : -

بشير احمد ستوده
مدير مسكن و ساختمان

نام : بشير احمد
نام خانوادگی : ستوده
متولد : -
سمت : مدير مسكن و ساختمان
تلفن : -
پست الکترونیک : -

عبدالباسط بلوچي
مدير املاك و حقوقي

نام : عبدالباسط
نام خانوادگی : بلوچي
متولد : -
سمت : مدير املاك و حقوقي
تلفن : -
پست الکترونیک : -

حامد جلالوند
مدير فني و اجرايي

نام : حامد
نام خانوادگی : جلالوند
متولد : -
سمت : مدير فني و اجرايي
تلفن : -
پست الکترونیک : -

محمد براهويي مقدم
مدير شهرسازي و معماري

نام : محمد
نام خانوادگی : براهويي مقدم
متولد : -
سمت : مدير شهرسازي و معماري
تلفن : -
پست الکترونیک : -

فريبرز وزيري مهر
مدير توسعه منابع

نام : فريبرز
نام خانوادگی : وزيري مهر
متولد : -
سمت : مدير توسعه منابع
تلفن : -
پست الکترونیک : -

عباس ولايتي پور
مدير حراست

نام : عباس
نام خانوادگی : ولايتي پور
متولد : -
سمت : مدير حراست
تلفن : -
پست الکترونیک : -

فرزاد برهاني
رئيس اداره فناوري اطلاعات و ارتباطات

نام : فرزاد
نام خانوادگی : برهاني
متولد : -
سمت : رئيس اداره فناوري اطلاعات و ارتباطات
تلفن : -
پست الکترونیک : -

حسن رضا جهانگيري
رئيس اداره روابط عمومي

نام : حسن رضا
نام خانوادگی : جهانگيري
متولد : -
سمت : رئيس اداره روابط عمومي
تلفن : -
پست الکترونیک : -

محمد یونس شه بخش
رئیس اداره ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات

نام : محمد یونس
نام خانوادگی : شه بخش
متولد : -
سمت : رئیس اداره ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات
تلفن : -
پست الکترونیک : -

رسولبخش کرد
رئیس اداره برنامه و بودجه

نام : رسولبخش
نام خانوادگی : کرد
متولد : -
سمت : رئیس اداره برنامه و بودجه
تلفن : -
پست الکترونیک : -

علی سارانی
رئیس اداره عمران و بهسازی

نام : علی
نام خانوادگی : سارانی
متولد : -
سمت : رئیس اداره عمران و بهسازی
تلفن : -
پست الکترونیک : -

ذبیح الله اکبرزاده
رئیس اداره مدیریت بحران و پدافند یرعامل

نام : ذبیح الله
نام خانوادگی : اکبرزاده
متولد : -
سمت : رئیس اداره مدیریت بحران و پدافند یرعامل
تلفن : -
پست الکترونیک : -

محمداسلام شهلی بر
رئیس اداره پیمان و رسیدگی

نام : محمداسلام
نام خانوادگی : شهلی بر
متولد : -
سمت : رئیس اداره پیمان و رسیدگی
تلفن : -
پست الکترونیک : -

حمزه امیریان
رئیس اداره معماری و طراحی شهری

نام : حمزه
نام خانوادگی : امیریان
متولد : -
سمت : رئیس اداره معماری و طراحی شهری
تلفن : -
پست الکترونیک : -

عبدالغفور ریکی
رئیس اداره نظارت بر طرح های توسعه و عمران شهری

نام : عبدالغفور
نام خانوادگی : ریکی
متولد : -
سمت : رئیس اداره نظارت بر طرح های توسعه و عمران شهری
تلفن : -
پست الکترونیک : -

کمال سهرابزهی
دبير کمیسیون های تخصصی مسکن و شهرسازی

نام : کمال
نام خانوادگی : سهرابزهی
متولد : -
سمت : دبير کمیسیون های تخصصی مسکن و شهرسازی
تلفن : -
پست الکترونیک : -

جلال سارانی
رئیس اداره برنامه ریزی,تجهیز منابع و اقتصاد مسکن

نام : جلال
نام خانوادگی : سارانی
متولد : -
سمت : رئیس اداره برنامه ریزی,تجهیز منابع و اقتصاد مسکن
تلفن : -
پست الکترونیک : -

سعید غضنفری پور
رئیس اداره اجرایی ونظارت در امور مسکن

نام : سعید
نام خانوادگی : غضنفری پور
متولد : -
سمت : رئیس اداره اجرایی ونظارت در امور مسکن
تلفن : -
پست الکترونیک : -

زهرا سلمانی
رئیس اداره بررسی طرحهای مسکن

نام : زهرا
نام خانوادگی : سلمانی
متولد : -
سمت : رئیس اداره بررسی طرحهای مسکن
تلفن : -
پست الکترونیک : -

احمد پردال
رئیس اداره فنی و مهندسی

نام : احمد
نام خانوادگی : پردال
متولد : -
سمت : رئیس اداره فنی و مهندسی
تلفن : -
پست الکترونیک : -

ابراهیم عبدالهی
رئیس اداره نظارت بر ساخت راههای اصلی و فرعی

نام : ابراهیم
نام خانوادگی : عبدالهی
متولد : -
سمت : رئیس اداره نظارت بر ساخت راههای اصلی و فرعی
تلفن : -
پست الکترونیک : -

مجید شه بخش
رئیس اداره نظارت بر ساخت راههای روستایی

نام : مجید
نام خانوادگی : شه بخش
متولد : -
سمت : رئیس اداره نظارت بر ساخت راههای روستایی
تلفن : -
پست الکترونیک : -

صالح ایرندگانی
رئیس اداره فنی و امور مهندسین مشاور

نام : صالح
نام خانوادگی : ایرندگانی
متولد : -
سمت : رئیس اداره فنی و امور مهندسین مشاور
تلفن : -
پست الکترونیک : -

محمدرضا دشتی زاده
رئیس اداره ایمنی ,ترافیک و حریم راهها

نام : محمدرضا
نام خانوادگی : دشتی زاده
متولد : -
سمت : رئیس اداره ایمنی ,ترافیک و حریم راهها
تلفن : -
پست الکترونیک : -

جلال الدین قادری
رئیس اداره ماشین آلات

نام : جلال الدین
نام خانوادگی : قادری
متولد : -
سمت : رئیس اداره ماشین آلات
تلفن : -
پست الکترونیک : -

عبدالرحمن نارویی
رئیس اداره نگهداری راهها

نام : عبدالرحمن
نام خانوادگی : نارویی
متولد : -
سمت : رئیس اداره نگهداری راهها
تلفن : -
پست الکترونیک : -

ايوب شيراني
رئيس اداره تامين و تجهيز

نام : ايوب
نام خانوادگی : شيراني
متولد : -
سمت : رئيس اداره تامين و تجهيز
تلفن : -
پست الکترونیک : -

عطیه باقری
رئییس اداره املاک و زمین

نام : عطیه
نام خانوادگی : باقری
متولد : -
سمت : رئییس اداره املاک و زمین
تلفن : -
پست الکترونیک : -

علی بامری
رئیس اداره شناسایی و حفاظت از اراضی

نام : علی
نام خانوادگی : بامری
متولد : -
سمت : رئیس اداره شناسایی و حفاظت از اراضی
تلفن : -
پست الکترونیک : -

فریبرز دانش
رئیس اداره حقوقی ,ارزیابی خسارت و واگذاری

نام : فریبرز
نام خانوادگی : دانش
متولد : -
سمت : رئیس اداره حقوقی ,ارزیابی خسارت و واگذاری
تلفن : -
پست الکترونیک : -

مجیب الرحمن چراغی
رئیس اداره توسعه منابع و تحول اداری

نام : مجیب الرحمن
نام خانوادگی : چراغی
متولد : -
سمت : رئیس اداره توسعه منابع و تحول اداری
تلفن : -
پست الکترونیک : -

رشید شیروانی
رئیس اداره امور مالی و ذیحسابی

نام : رشید
نام خانوادگی : شیروانی
متولد : -
سمت : رئیس اداره امور مالی و ذیحسابی
تلفن : -
پست الکترونیک : -

نور احمد درخوش
رئیس اداره نظام مهندسی و مقررات ملی ساختمان

نام : نور احمد
نام خانوادگی : درخوش
متولد : -
سمت : رئیس اداره نظام مهندسی و مقررات ملی ساختمان
تلفن : -
پست الکترونیک : -

فرشید یادگاری
رئیس اداره نظارت بر پروژه های ساختمانی و تاسیساتی

نام : فرشید
نام خانوادگی : یادگاری
متولد : -
سمت : رئیس اداره نظارت بر پروژه های ساختمانی و تاسیساتی
تلفن : -
پست الکترونیک : -

پیگیری پیام

چنانچه قبلا پیامی ارسال نموده اید می توانید با وارد کردن کد پیگیری در کادر زیر،پیام خود را پیگیری کنید

 
~/Icons/changepass.pngکلیه حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به اداره کل راه و شهرسازی ایرانشهر می باشد.(مجری : داده پردازان آبیژ ارغوان)
     
رفتن به ابتدای صفحه